Неділя, 18.11.2018, 16:29Вітаю Вас Гость | RSS
Освіта-Плюс
Меню сайту
Наше опитування
Шановні колеги! Які б матеріали ви хотіли бачити на сайті?
Всего ответов: 67
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей


Головна » Статті » Інструктивно-методичні листи та методичні рекомендації

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

ВСТУП

Успішне виконання завдань розвитку національної освіти значною мірою залежить від напо­легливої праці організаторів методичної роботи методистів, учителів, керівників освітніх закладів та методичних об'єднань.

Методична робота це систематична, колективна та індивідуальна діяльність педагогічних працівників, спрямована на вдосконалення їхньої кваліфікації та професійної майстерності. Вона вимагає постійної уваги і копіткої, безперервної роботи педагогів, бо саме її результати можуть значно підвищити рівень освіти.

Важливе місце в цій роботі відведено методичним районним, міським, шкільним кабінетам, об'єднанням. Саме вони стали справжніми помічниками, порадниками вчителів та вихова­телів, які спонукають до творчих пошуків усіх учасників навчально-виховного процесу.

З метою підвищення ефективності методичної роботи в закладах освіти, оновлення й удос­коналення її структури та змісту Міністерство освіти України спільно з Інститутом змісту і ме­тодів навчання (нині Науково-методичний центр середньої освіти Міністерства освіти Украї­ни), Київським міжрегіональним інститутом удосконалення вчителів імені Бориса Грінченка підготувало та затвердило низку нормативних документів про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільних, середніх та позашкільних закладах освіти, зокрема, про методичні об'єднання, кабінети районні (міські), шкільні, рекомендації щодо організації методичної роботи, положення про методистів-кореспондентів інститутів післядипломної ос­віти (удосконалення вчителів), зразки документів, накази Міністерства освіти України.

Виконання положень і рекомендацій, викладених у зазначених документах, необхідно здійсню­вати з урахуванням конкретних умов, складу і підготовки педагогічних працівників. Тому фор­ми, методи, прийоми і засоби організації, проведення та контролю методичної роботи мають творчо, постійно доповнюватись і збагачуватись сучасними досягненнями педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду, враховуючи вимоги держави і суспільства.

 

 

Витяг із Закону України "Про загальну середню освіту” про організацію і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами та навчально-методичне забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів

 

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні. (...)

Стаття 4. Система загальної середньої освіти.

Систему загальної середньої освіти становлять:

загальноосвітні навчальні заклади всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, навчально-виробничі комбінати, позашкільні заклади, науково-методичні установи та органи управління систе­мою загальної середньої освіти, а також професійно-технічні та виші навчальні заклади І—II рівнів акредитації, що надають повну за­гальну середню освіту. (...)

Стаття 27. Атестація педагогічних працівників

1. Атестація педагогічних працівників загальноосвітніх навчаль­них закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних пра­цівників, затвердженого Міністерством освіти України.

За результатами атестації педагогічних працівників загально­освітніх навчальних закладів визначається відповідність педагогіч­ного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна ка­тегорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої ка­тегорії) та може бути присвоєно педагогічне звання (старший учитель, учитель-методист, вихователь-методист, педагог, організатор-методист тощо). Положення про кваліфікаційні категорії та педагогічні зван­ня затверджується Міністерством освіти України. (...)

Стаття 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти

1. Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі загальної середньої освіти є Міністерство освіти Ук­раїни.

Міністерство освіти України:

– реалізує державну політику в сфері загальної середньої освіти;

– здійснює в межах своїх повноважень нормативно-правове регу­лювання відносин у системі загальної середньої освіти; (...)

– організовує нормативне, програмне, науково-методичне та інфор­маційне забезпечення системи загальної середньої освіти;

– визначає порядок атестації педагогічних працівників загально­освітніх навчальних закладів;

– організовує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів, у системі загальної серед­ньої освіти; (...)

– організовує забезпечення педагогічних працівників підручника­ми, посібниками та методичною літературою (...).

Акти Міністерства освіти України, прийняті у межах його компе­тенції, є обов'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади, Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підпорядко­ваних їм органів управління освітою, загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типів і форм власності. (...)

2. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі за­гальної середньої освіти в межах їхньої компетенції:

– забезпечують реалізацію державної політики в сфері загальної середньої освіти на відповідній території; (...)

– організовують нормативне, програмне, матеріальне, науково-ме­тодичне забезпечення, перепідготовку, підвищення кваліфікації, атес­тацію педагогічних працівників; (...)

 

Стаття 38. Повноваження загальноосвітнього навчального закладу                      

Загальноосвітній навчальний заклад:

– реалізує положення Конституції України, Закону України "Про освіту”, цього Закону, інших нормативно-правових актів у галузі освіти; (...)

– створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для орга­нізації та здійснення навчально-виховного процесу (...).

Стаття 39. Управління та громадське самоврядування загальноос­вітнього навчального закладу (...)

3. У загальноосвітніх навчальних закладах можуть функціонува­ти методичні об'єднання, що охоплюють учасників навчально-ви­ховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямуван­ня. (...)

Розділ VII. Науково-методичне забезпечення

системи загальної се­редньої освіти

Стаття 41. Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти.

Завданнями науково-методичного забезпечення системи загаль­ної середньої освіти є:

– координація діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів та методичних об'єднань педагогічних працівників;

– розроблення і видання навчальних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;

– організація підготовки і перепідготовки та підвищення квалі­фікації педагогічних працівників, у тому числі керівних кадрів науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти;

– вивчення рівня знань, умінь і павичок учнів загально­освітніх навчальних закладів, вироблення відповідних реко­мендацій;

– організація співпраці з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

– висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду.

Стаття 42. Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти.

Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої освіти здійснюють:

Міністерство освіти України, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі навчальні заклади, а також Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України, Кримський республіканський, обласний. Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти, районні (міські) методичні кабінети, науково-дослідні уста­нови Академії педагогічних наук України та Національної академії наук України. (...)

Категорія: Інструктивно-методичні листи та методичні рекомендації | Додав: Лана (08.09.2013)
Переглядів: 2143 | Теги: методична робота | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Увага!