Неділя, 18.11.2018, 16:29Вітаю Вас Гость | RSS
Освіта-Плюс
Меню сайту
Наше опитування
Шановні колеги! Які б матеріали ви хотіли бачити на сайті?
Всего ответов: 67
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Каталог статей


Головна » Статті » Положення

Положення про навчальні кабінети - загальне

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

20.07.2004  N 601

Про затвердження Положення про навчальні кабінети

загальноосвітніх навчальних закладів

        Відповідно до Закону України "Про  загальну  середню  освіту"

(    651-14    ),    з    метою   підвищення   рівня   організації

навчально-виховного процесу  і  оснащення  навчального  середовища

загальноосвітніх навчальних закладів

Н А К А З У Ю:

    1. Затвердити     Положення     про     навчальні    кабінети

загальноосвітніх навчальних закладів (додається).

    2. Міністру  освіти  і  науки  Автономної  Республіки   Крим,

начальникам управлінь   освіти   і   науки   обласних,   Київської

та Севастопольської міських державних адміністрацій довести  наказ

до відома   керівників   місцевих   органів   управління   освітою

та керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

     3.   Положення   про   навчальні   кабінети  загальноосвітніх

навчальних   закладів   опублікувати  в  "Інформаційному  збірнику

Міністерства  освіти  і  науки  України"  та  розмістити  на сайті

міністерства.

       4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника

Міністра Огнев'юка В.О.

 

 Міністр                                                                                                     В.Г.Кремень

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                      Наказ Міністерства освіти

                                      і науки України

                                      20.07.2004  N 601

Положення

про навчальний кабінет  предметів художньо-естетичного циклу
у загальноосвітніх навчальних закладах

1. Загальні положення
1.1. Діяльність кабінету предметів художньо-естетичного циклу  як навчального приміщення здійснюється згідно із Положенням про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів зареєстрованого в внутрішніх справ України від 30.09.98 № 348/70, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 № 1121/9720 та затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України  20.07.2004  № 601, розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», концепції художньо-естетичного виховання та інших законодавчих актів України.
Це Положення поширюється на кабінети предметів художньо-естетичного циклу.

1.2. Положення визначає основні завдання, порядок створення й організації роботи кабінетів предметів художньо-естетичного циклу, установлює загальні вимоги до їх оснащення та змісту роботи.

1.3. Кабінети предметів художньо-естетичного циклу - це навчальне приміщення (клас), яке є навчальним та навчально-методичним осередком пропаганди мистецтва серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

1.4. Кабінети предметів художньо-естетичного циклу створюються в загальноосвітніх навчальних закладах за наказом його керівника.

1.5. Кабінети предметів художньо-естетичного циклу загальноосвітніх навчальних закладів можуть використовуватися для проведення навчання, перевірки знань та як виставкові зали творчих робіт вчителів, художників, учнів.

1.5. Відповідно до Положення готовність кабінету до нового навчального року проводить комісія, створена за наказом відділу (управління) освіти і науки районної (міської) держадміністрації. До цієї комісії входять представники зазначених органів управління освітою, керівник навчального закладу.

2. Основні завдання та зміст роботи кабінету предметів художньо-естетичного циклу
2.1. Основними завданнями кабінету предметів художньо-естетичного циклу в загальноосвітніх навчальних закладах є навчання та художньо-естетичне виховання учнів.

2.2. Організація роботи кабінету предметів художньо-естетичного циклу  повинна забезпечувати реалізацію змісту художньо-естетичної освіти, а саме, розвитку культурного та духовного рівня учнів.

2.3.Напрями використання кабінету предметів художньо-естетичного циклу  в навчально-виховному процесі визначаються педагогічними і дидактико-методичними завданнями.

2.4. Відповідно до основних завдань, зазначених у п. 2.1 цього Положення, кабінет предметів художньо-естетичного циклу  здійснює таку роботу:
2.4.1 навчання учнів з предметів «Мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво»,  «Художня культура», «Естетика» та інших предметів, які передбачають художньо-естетичне виховання учнів;
2.4.2 проведення тематичних занять, зустрічей з митцями, лекцій, семінарів, мистецьких тижнів, консультацій для учнів з питань художньо-естетичної освіти;
2.4.3 здійснення зв'язку з художніми та музичними навчальними закладами, науковими установами та іншими мистецькими організаціями з питань навчання художньо-естетичної освіти;
2.4.4 підготовку та проведення виставок, конкурсів, фестивалів, концертів тощо.

3. Вимоги до безпечної експлуатації кабінету предметів художньо-естетичного циклу
3.1. Приміщення кабінету предметів художньо-естетичного циклу  має відповідати вимогам:
ДБН В.2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів", затверджених наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 № 117;
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533;
Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених спільним наказом Міністерства освіти України та Головного Управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.98 № 348/70, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.98 за № 800/3240 (із змінами).

3.2. Приміщення кабінету художньо-естетичного циклу  повинно мати природне і штучне освітлення відповідно до СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение".

3.3. Під час експлуатації систем електропостачання, електрообладнання в кабінеті предметів художньо-естетичного циклу  користуються вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за № 93/2533.

3.4. Вимоги пожежної безпеки для кабінету предметів художньо-естетичного циклу  визначаються Правилами пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затвердженими спільним наказом Міністерства освіти України і Головного Управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України від 30.09.98 №348/70, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 17.12.98 за № 800/3240 (із змінами).

3.5. Кабінети предметів художньо-естетичного циклу  забезпечуються опаленням і вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05-91 "Опалення, вентиляція і кондиціонування" з таким розрахунком, щоб у приміщенні підтримувалась температура у межах 17-20 град.С і відносна вологість повітря 40-60%.

3.6. За згодою директора (заступника директора) закладу приміщення кабінетів можуть використовуватись для проведення уроків з інших предметів, виховних заходів, батьківських зборів.

4. Обладнання кабінету художньо-естетичного циклу 
4.1. Кабінети предметів художньо-естетичного циклу  мають бути оснащені:
4.1.1 навчальними планами та програмами з питань художньо-естетичної освіти, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, нормативно-правовими актами з художньо-естетичної освіти, методичною і довідковою літературою, директивними, інструктивними та іншими матеріалами, необхідними для проведення навчання з художньо-естетичної освіти;
4.1.2 підручниками, навчальними та наочними посібниками і навчальним приладдям (плакати, стенди, схеми таблиці, репродукції картин, макети, моделі, відеофільми тощо);
4.1.3 технічними засобами навчання (проекційна, аудіо та відеоапаратура, комп'ютерна техніка, електронні музичні інструменти тощо);
4.1.4 навчальним інвентарем – музичний інструмент (фортепіано, баян, акордеон, дитячі музичні інструменти тощо), мольберти, натурні зразки, драп, демонстраційні прилади та пристрої, схеми  тощо;
4.1.5 станками та дзеркальною стіною для занять хореографією.

4.2. Для зберігання навчального обладнання та приладдя потрібно мати секційні шафи, які розміщують у приміщенні кабінету, або вздовж однієї з бокових стінок.
 Секційні шафи мають бути укомплектовані:
• картотекою аудіовізуальних засобів, відеотекою, педагогічними електронними засобами, мультимедійними засобами, картотекою навчальних комп'ютерних програм;
• бібліотечкою науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури, підручниками, збірниками задач, журналами, необхідними в навчально-виховній роботі з предмета;
• картотекою дидактичних матеріалів, інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень;
• картотекою завдань для здійснення індивідуального підходу до навчання, організації самостійної роботи учнів, проведення контроль¬них робіт, тематичних атестацій;
• фонохрестоматійний матеріал для сприймання музики.

4.3 У кабінетах предметів художньо-естетичного циклу  можна розміщувати постійно діючі виставки учнів, вчителів та художників.

5. Організація роботи кабінету предметів художньо-естетичного циклу
5.1. Робота кабінету предметів художньо-естетичного циклу  здійснюється відповідно до навчальних планів і програм з предметів «Мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво»,  «Художня культура», «Естетика»» та інших предметів, які передбачають художньо-естетичне виховання учнів.

5.2. Перспективний план оснащення кабінету засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням з директором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлення нового складного обладнання) — з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідеміологічної служби та пожежної охорони.

5.3. Відповідно до Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затвердженого наказом МОН України № 45 від 05.02.2001 р. і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 146/5337 19.02.2001 р., і в межах, що належать до компетенції піклувальної ради, робота і матеріально-технічне оснащення навчальних кабінетів контролюються і спрямовуються піклувальною радою загальноосвітнього навчального закладу.

5.4. Організація роботи кабінету предметів художньо-естетичного циклу  покладається наказом керівника загальноосвітніх навчальних закладів на вчителя мистецьких дисциплін, який має відповідну професійну підготовку і в установленому порядку пройшов курсове навчання та атестацію з предмету.

5.5. Особа, відповідальна за організацію роботи кабінету предметів художньо-естетичного циклу:
• розробляє план роботи кабінету предметів художньо-естетичного циклу  на поточний навчальний рік;
• сприяє забезпеченню високої ефективності навчально-методичної діяльності кабінету, упровадженню та ефективному використанню в його роботі навчально-наочних і методичних посібників, довідково-інформаційних матеріалів, сучасних технічних засобів навчання та контролю знань тощо;
• готує пропозиції щодо вдосконалення форм і методів роботи та оснащення кабінету;
• забезпечує справний стан обладнання кабінету;
• сприяє створенню та оснащенню куточків (стендів) з художньо-естетичної освіти, виставок  в навчальних кабінетах, інших приміщеннях навчального закладу та забезпеченню їх засобами друкованих, навчально-наочних демонстраційних матеріалів, власних та учнівських творчих робіт;
• забезпечує дотримання в кабінеті правил електричної та пожежної безпеки, чистоти, порядку тощо;
• систематично веде інвентарну книгу із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матеріальних цінностей.

6. Оформлення навчальних кабінетів
6.1. На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний напис на табличці з назвою кабінету: «Кабінет музичного мистецтва», «Кабінет естетики», «Кабінет образотворчого мистецтва», «Кабінет художньої культури» або загальна назва «Кабінет дисциплін художньо-естетичного циклу» тощо.
Крім того, на вхідних дверях класної кімнати може бути цифрове позначення та літера класу, за якою закріплений даний клас початкової школи, наприклад «5-А клас».

6.2. Для оформлення кабінетів передбачено створення навчально-методичних експозицій змінного та постійного характеру.

6.3. До постійних експозицій кабінету належать:
• інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;
• портрети видатних художників, композиторів тощо;
• таблиці побудови зображення на площині;
• таблиці повітряної та лінійної перспективи тощо;
• твори видатних митців України;
• кращі зразки творів мистецтва світового значення;
• скульптурні композиції;
• творчі роботи учнів.

6.4. До експозицій змінного характеру належать:
• виставка кращих робіт учнів;
• матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання тематичного оцінювання, державної атестації;
• додаткова інформація відповідно до навчальної програми, зокрема про життєвий і творчий шлях художників, композиторів, висвітлення поточних подій розвитку мистецтва у нашій країні та за її межами;
• матеріали краєзнавчого характеру;
• результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;
• результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо. Мате¬ріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.

6.7. Для розташування експозицій використовуються змінні пластинчасті, перфоровані або решітчасті стенди, що розміщують на стінах

Категорія: Положення | Додав: Лана (16.06.2016)
Переглядів: 3667 | Коментарі: 2 | Теги: навчальні кабінети, Положення | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 2
2 Олександр   (16.06.2016 22:14)
У Вас не полное положення... Смотрите...
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1121-04

не хватает пунктов после 6.7.

1 Олександр   (16.06.2016 22:13)
У Вас не полное положення... Смотрите...
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1121-04

Имя *:
Email:
Код *:
Вхід на сайт
Пошук
Увага!